Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2,5

Cơ hội
học bổng

Dành cho đối tác theo từng năm

Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội học bổng

- Cấp 2 lần/năm cho sinh viên
- Miễn 100% học phí (khoảng 13,200USD/suất/kỳ đầu tiên)
- 50% học phí (khoảng 6,600 USD /suất/học kỳ tiếp theo)

Anh

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Giảm 20%
học phí

Anh

Mô hình
chuyển tiếp

3+1

Cơ hội
học bổng

GBP
2,000 - 4,000

Malaysia

Mô hình chuyển tiếp

1+3

2+2

Đài loan

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Miễn
học phí

Nga

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Giảm 10%
học phí

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Liên Hệ
Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: tuyensinh@khoaquocte.vn
Hotline: 04.3555 3555  |  04. 3754 8065
        0983 372 988  |  0167 988 4488
www.khoaquocte.vn  |  www.is.vnu.edu.vn